(baodautu.vn) Tình trạng lạm phát tăng và thiếu vốn đã và đang “hạ gục” nhiều doanh nghiệp (DN), thì Tổng công ty 789 (Bộ Quốc phòng) vẫn giữ vững đà tăng trưởng, dù các DN xây dựng dường như chịu khó khăn “kép” bởi đặc thù của ngành.