Với chủ trương phát triển khu công nghiệp(KCN) đi đôi với bảo vệ môi trường, các KCN trong phạm vi Tổng Công ty Sonadezi (gồm: KCN Biên Hòa 1, KCN Biên Hòa 2, KCN Gò Dầu, KCN Xuân Lộc, KCN Long Thành, KCN Giang Điền, KCN Nhơn Trạch 2, KCN Thạnh Phú, KCN Amata và KCN Định Quán) đều đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung (NMXLNTTT) song song với đầu tư hạ tầng KCN trước khi mời gọi khách hàng vào thuê đất. Đến nay, 8 KCN đã có NMXLNTTT đi vào hoạt động, 2 KCN đang triển khai đầu tư xây dựng NMXLNTTT là KCN Thạnh Phú và KCN Giang Điền. Tổng kinh phí đầu tư các NMXLNTTT là hơn 234 tỷ đồng. Tổng công suất thiết kế của các NMXLNTTT là 60.680 m3/ngày đêm, tổng công suất đã xây dựng là 31.300 m3/ngày đêm, công suất hoạt động thực tế là 18.180 m3/ngày đêm.