Kỷ niệm 10 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2011), các địa phương đã tổ chức tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu, phát động phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao.