Đau của vết thương trên da thịt theo thời gian cũng sẽ lành lại mặc dù có sẹo. Còn đau trong tâm hồn là nỗi đau khó chữa nhất, bởi tôi vừa là bệnh nhân vừa là bác sĩ, biết khi nào mới lành lại được đây?