50 tuổi là một dấu mốc quan trọng của một con người, nhưng với Tom Cruise, dấu mốc ấy - ngày 3/7/2012 là một ngày thật buồn...