(VnMedia) - Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (2004-2009) và phương hướng đẩy mạnh trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, buôn bán người là một loại hình tội phạm hết sức nguy hiểm trong xã hội; công tác phòng, chống loại tội phạm này là nhiệm vụ quan trọng và phải được tiến hành thường xuyên và liên tục với những giải pháp quyết liệt và triệt để.