Kết nối Blog - Đừng bao giờ tuyệt vọng nhé, tôi ơi - cho dù cuộc đời này chỉ còn được tính bằng ngày, bằng tháng nữa thôi! Bây giờ ngồi đây, là những khoảnh khắc đau thương nhất trong cuộc đời, nhưng tôi ơi - hãy cứ sống với niềm tin và với cả niềm vui của những người thân yêu mang đến nhé!