Tôi may cái áo theo truyền thống của dân tộc mà Bác Hồ hay mặc trong những lần xuống hòa đồng với nhân dân và hăm hở mong ngày đến lấy.