(GD&TĐ) - “Mỗi lần nhắc lại quá khứ lỗi lầm, tôi rất buồn, nhưng tôi vẫn mạnh dạn kể ra, để mọi người thấy đó làm bài học, tránh đi vào vết xe đổ như tôi. Đừng vì một phút ham chơi mà đánh mất bản thân và trượt dài xuống dốc. Song tôi cũng mong muốn là mọi người và cộng đồng xã hội hãy tha thứ những lỗi lầm mà tôi đã mắc phải để tôi có thể bắt đầu lại từ đầu ngay sau khi cai nghiện thành công”. Đó là lời chia sẻ rất đỗi chân thành của anh Đoàn Quy Sơn, một học viên đang thực hiện cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 06 thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.