Tôi hay bị đau nửa đầu bên phải, mỏi một bên cánh tay phải và vai gáy bên phải, mỏi mắt bên phải.