Xin hỏi trường hợp của tôi có nguy hiểm không, cần điều trị như thế nào? Nguyên nhân sinh ra polyp túi mật?