Tôi 40 tuổi, bỗng nhiên bị đau bắp cánh tay phải 1 tuần nay rồi, nhất là khi đưa tay qua lại hoặc đưa tay ra sau.