Và uống thuốc BS cho lâu dài có ảnh hưởng đến sức khỏe không?