(SSM) - Khuôn mặt vuông là khuôn mặt có đường viền trán lẫn cạnh cằm đều vuông và đồng thời chiều dài gần như bằng với chiều rộng của khuôn mặt.