Hôm qua 2-10, tại Hà Nội, Bộ LĐTB-XH và Tổ chức Phát triển LHQ tại Việt Nam đã tổ chức hội nghị đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2006-2010.