Tóc đẹp cho con trai

Mực tím - 

Toc dep cho con trai

Con trai không thể “màu mè” như con gái, nhưng không có nghĩa là không được phép màu mè.

Từ khóa liên quan