Chiều 25/3, ông Trương Đình Anh đã chính thức đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc của CTCP FPT. Tân TGĐ FPT: “Chúng ta phải biến chỉ tiêu tăng trưởng thành pháp lệnh”