Ngày 27/4, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới dự và có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. VOV trân trọng giới thiện toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư: