(ANTĐ) - Nhằm động viên và củng cố, phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, UBND huyện Thạch Thất vừa phối hợp với CAH Thạch Thất tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2010.