Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp chỉ tiêu, mức điểm và điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường ĐH, CĐ trên cả nước.