(Vietstock) – Nhóm phân tích kinh tế châu Á – Thái Bình Dương của Morgan Stanley đứng đầu là ông Helen Qiao vừa hạ dự báo tăng trưởng GDP 2012 của Trung Quốc từ 8.7% xuống 8.4%, thấp hơn so với mức tăng trưởng ước tính năm 2011 là 9%.