Nằm trong chương trình Liên hoan văn nghệ và thi đấu thể thao quần chúng nông thôn mới năm 2011, ngày 26/6, tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Tọa đàm “Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới”.