- Ngày 17/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Hội đồng Lý luận Trung ương, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã phối hợp tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế” với Giáo sư Jomo Kwame Sundaram, Trợ lý của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Phát triển KT-XH của Liên Hợp Quốc và Giáo sư James Riedel, Giảng viên Đại học Johns Hopkin (Hoa Kỳ).