Ngày 6-4-2010, TAND tỉnh Tây Ninh ra Bản án dân sự phúc thẩm (DSPT) số 57, tuyên sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm (DSST) số 08, ngày 18-1-2010 của TAND Thị xã Tây Ninh, nhưng thực chất thì vẫn là y án sơ thẩm.