Yến sào thực sự là một nguồn dinh dưỡng quý hiếm và không hề có hại cho sức khỏe con người. Nếu có điều kiện thì cho bé ăn thường xuyên (1-2 bữa/tuần).