ANTĐ - Không cứng nhắc, tổ công tác đặc biệt chuyên đề 141 CATP.Hà Nội có thể làm việc cả ban ngày lẫn ban đêm, thay đổi địa điểm chốt chặn.