(VietNamNet) - Ngày khai giảng, các trường sẽ tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian cho HS.