Tại Thư viện quốc gia Việt Nam (Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội thảo về việc lần đầu tiên tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2014, sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định lấy ngày 21-4 hằng năm là Ngày sách Việt Nam. Các đại biểu đều thống nhất Ngày sách Việt Nam năm nay sẽ được tổ chức với quy mô toàn quốc, có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà xuất bản, đơn vị truyền thông. Ngày sách được tổ chức nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng với các hoạt động chính, gồm: triển lãm, hội chợ sách, giới thiệu những cuốn sách hay được xuất bản trong năm, trình diễn thơ, văn xuôi, chương trình giao lưu, tọa đàm, kể chuyện theo sách, quyên góp sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...