Nhằm phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ, thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn tổ chức diễn đàn "Khát vọng thanh niên".