Hội thi Điều lệnh, võ thuật lần thứ III năm 2010 là một trong những hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2010) và 5 năm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19-8-1945 - 19-8-2010).