GiadinhNet - Việc dễ dàng có một giấy phép lái xe (GPLX) đang được xác định là nguyên nhân chính dẫn tới tính trạng lái xe sẵn sàng bỏ "bằng" hàng loạt tại các Đội CSGT ở nhiều địa phương.