"Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em....". Cứ mỗi lần nghe giai điệu của Niệm Khúc Cuối Anh lại thấy buồn và nhớ em da diết.