Tính năng mô tả biểu cảm, hành động này sẽ giúp cho mỗi cập nhật trạng thái trên Facebook thêm sống động hơn bao giờ hết.