(Ghi chép của phóng viên Báo Quân đội nhân dân gửi từ Xa-văn-na-khệt)