Từ đầu tháng 7 đến nay, giá cao su xuất khẩu luôn trong xu hướng tăng cao. Hiện tại, giá xuất khẩu cao su khối SVR3L sang tất cả các thị trường đều đạt trên 3.000 USD/tấn.