(NDHMoney) Những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về tình hình các cây xăng đang làm đủ cách để làm khó khách hàng, nơi thì tăng giá, nơi thì nghỉ bán, có nơi còn giao cả "quota" cho khách...