SGTT.VN - Ngày 11.6, Philippines chính thức sử dụng cụm từ “biển Tây Philippines” thay cụm từ “biển Nam Trung Hoa” hay Biển Đông. Còn lãnh thổ Đài Loan lập đội phản ứng nhanh theo dõi tình hình tại biển Đông.