Những diễn biến mới nhất về tình hình hiện nay tại Syria cho thấy, các hành động quân sự quy mô lớn có thể xảy ra.