Theo Roi-tơ, vào lúc 22 giờ 15 phút GMT ngày 23-2 (5 giờ 15 phút ngày 24-2, giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã có bài phát biểu đầu tiên tại Nhà trắng về tình hình Li-bi.