(Phunutoday) - 30 tàu đánh cá Trung Quốc rời khỏi Trường Sa, báo chí Trung Quốc đăng tải về bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”, cuộc họp kín của ASEAN được tiết lộ.. là những diễn biến mới nhất xung quanh vấn đề Biển Đông.