(Cadn.com.vn) - Dự thảo Nghị định về tinh giản biên chế đang được lấy ý kiến để hoàn thiện, trình Chính phủ, với mục tiêu giai đoạn 2014 – 2020 tinh giản 100.000 cán bộ, công chức, viên chức, đi kèm với đó là số kinh phí lên tới 8.000 tỷ đồng.