Thủ tướng Chính phủ vừa ký nghị quyết thành lập thành phố Bảo Lộc, trực thuộc tỉnh Lâm Đồng.