Bên lề hội nghị “Quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào, Đoàn kết - Hữu nghị” được tổ chức tại Sơn La, phóng viên TTXVN đã gặp gỡ, trao đổi với một số đồng chí lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng của Việt Nam và Lào, đã có nhiều đóng góp vào việc vun đắp mối quan hệ thắm thiết, đoàn kết thủy chung trong sáng giữa hai nước. Chính tình đoàn kết gắn bó keo sơn ấy đã làm nên những trang sử mà thời gian càng lùi xa thì những trang sử ấy càng có giá trị trường tồn.