Nhiều người nhận xét, khi hát Kang Mi Kyung chẳng khác gì một con robot trên sân khấu.