(SKDS) – Chẩn đoán trước sinh cho những thai phụ có nguy cơ cao và cho những gia đình có tiền sử bệnh di truyền đang trở thành vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng cho gia đình người bệnh. Khoa Di truyền và sinh học phân tử, BV Nhi Trung ương đã thực hiện chẩn đoán trước sinh thành công nhiều trường hợp bằng kỹ thuật di truyền phân tử, đặc biệt là bệnh thiếu máu huyết tán beta thalassemia. Kỹ thuật này cho tỷ lệ chính xác rất cao và đã mang lại niềm vui, hi vọng cho các gia đình không may mắn.