(VTC News) - Toàn bộ tuyến đường 2 km nối từ đường xuống cảng Hòn La vào đến khu vực an táng Đại tướng đã thông suốt, nhưng thời tiết xấu gây khó khăn cho việc thi công...