Sự kiện “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ngay khi chưa phát hành đã được Nhà xuất bản Trẻ tái bản đến lần thứ ba, xuất hiện trên thị trường với số lượng in kỷ lục 2 vạn bản, là khởi động vui cho mùa sách hè 2012.