Chiều 2/10, rất đông người dân các xã Đại Hồng, Đại Tân, Đại Quang… thuộc huyện Đại Lộc (Quảng Nam) hoang mang lao ra khỏi nhà khi nghe tin vỡ đập thủy điện.