Theo tin đồn, vạch màu xanh là thành phần thiên nhiên, màu đỏ là hỗn hợp thiên nhiên và hóa chất, màu đen hoàn toàn hóa chất...