Bộ Quốc phòng – Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Quận ủy, UBND, UBMTTQ quận 10; Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường 12, quận 10 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: